• Drukuj

Korzyści dla pracodawcy: korzysc

  • ·   pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników – absolwentów szkoły, znających technologie i materiały stosowane w przedsiębiorstwie, co powoduje, że pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów szkolenia,
  • ·     promocja materiałów i technologii stosowanych w przedsiębiorstwie w trakcie praktyki,

pomoc dodatkowego pracownika w czasie wzmożonego ruchu w firmie,

ułatwienie procesu rekrutacji pracowników,

promowanie dobrego wizerunek firmy - praktykant będzie dobrze się wyrażać na temat firmy i jej wkładu w rozwój jego kompetencji zawodowych,

  • ·    możliwość udziału pracodawców w opracowaniu oferty szkoły - kształcenie w zawodzie, w którym na rynku pracy brakuje pracowników,
  • ·    wpływ na opracowanie programów nauczania

Korzyści dla praktykanta:korzysc

  • ·   zdobywanie doświadczeń zawodowych - na praktykach praktykant może wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności. Dla pracodawcy nie jest najważniejszą sprawą liczba praktyk oraz branża, w jakiej się je odbyło, ale przede wszystkim zdobyte umiejętności.
  • ·    sprawdzenie siebie w przyszłej pracy
  • ·   praktyki to pierwsza szansa, by sprawdzić, jakie preferujemy środowisko pracy (np. mała firma, duża korporacja) i panującą w niej atmosferę (kameralna, pełna dynamizmu). Można sprawdzić swoje funkcjonowanie w pracy, np. w sferze zadań nam przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itd.
  • ·    sprawdzenie zawodowych zainteresowań· - praktyka pozwala przekonać się, na ile podoba się praktykantowi praca w danym zawodzie i na danym stanowisku
  • ·    możliwość pracy w miejscu odbywania praktyk
  • ·    poznanie procesu rekrutacyjnego